Подскажите по ВЭД

UraGun, 04.09.14

 1. UraGun

  UraGun Активный участник

  Регистрация:
  01.09.14
  Сообщения:
  667
  Адрес:
  Варна
  Подскажите пожалуйста, как лучше организовать переводы денег за товар из России в Болгарию, и отправку товара из Болгарии в Россию. Переводы от 100 до 1000 евро, товары в посылках от 1 до 10 кг. Естественно, интересуют минимальные издержки, как для меня, так и для клиентов в России. Надежность перевозчика, расходы на страхование груза и т. д. Естественно, всё должно делаться "по белому". Т. е. буду открывать юрлицо, видимо ЕООД. Как вообще обстоит дело и какие есть сложности с затаможкой товаров, покидающих Болгарию. Если повторяюсь, прошу не ругаться, пока не нашел похожей темы.
   
  04.09.14
 2. olga_sudakova

  olga_sudakova Участник

  Регистрация:
  18.05.14
  Сообщения:
  68
  Адрес:
  София
  Регистрируется ЕООД, нанимается таможенный брокер, даются ему полномочия от вашего лица, всю затаможку он делает. Проблем не должно быть. Если хотите по-подробнее, пишите в личку:sudakova@abv.bg
   
  04.09.14
 3. UraGun

  UraGun Активный участник

  Регистрация:
  01.09.14
  Сообщения:
  667
  Адрес:
  Варна
  Спасибо. Если ещё и для затаможки брокера нанимать... :) Такой путь не для меня. Никаких денег не напасёшься. Мне гламурно как бы не надо, меня фукциональность интересует :) Ассортимент у меня десяток позиций всего. Брокер просто заскучает одни и не же бумажки мне печатать :)
   
  04.09.14
 4. olga_sudakova

  olga_sudakova Участник

  Регистрация:
  18.05.14
  Сообщения:
  68
  Адрес:
  София
  А здесь по-другому " по-белому" невозможно. Разве что по почте...или по DHL, которое то же не дешево. Вы без брокера ни один документ не сможете заполнить. Да и договор с брокером не такой уж и дорогой. Я за растаможку 850 кг. из России брокеру платила 270 лв.
   
  04.09.14
 5. UraGun

  UraGun Активный участник

  Регистрация:
  01.09.14
  Сообщения:
  667
  Адрес:
  Варна
  Неужто болгарское законодательство исключает возможность самостоятельного заполнения бумажек ? :) Или с чего Вы решили что я не смогу это делать без посредников ?
   
  04.09.14
 6. olga_sudakova

  olga_sudakova Участник

  Регистрация:
  18.05.14
  Сообщения:
  68
  Адрес:
  София
  Может и сможете:
  . За безпрепятствено преминаване на стоките през складове, товарни и разтоварни терминали, митници и граници, комплектът с документи за износ, следва да е пълен и да съдържа подробна и вярна информация.
  Изготвянето на по-голямата част от документите, изисква компетентности, заради което се възлагат на професионалния опит на посредник – митнически агент или спедитор.
  Съгласно Закона за митниците, всяка стока, предназначена за износ подлежи на деклариране с формуляри, отговарящи на специални изисквания.
  Единен административен документ (ЕАД), по-популярен като митническа декларация се представя в митническото учреждение, окомплектовано с пакет от задължителни документи за износ:
  Експортната фактура (Commercial invoice) е първият и най-важен документ, въз основа на който се представя митническата декларация по износа. Тя се изготвя обичайно от производителя и съдържа номер и дата и всички параметри на договорената сделка – коректни имена и пълни адреси на продавач и купувач, наименование на стоката, количество, единична цена, стойност в зависимост от условията на доставка с включен или не транспорт, условия и вид на плащане (акредитив, трансфер, уговорени частични авансови и отложени плащания), банкови реквизити, данни за вида транспорт, митнически тарифни кодове, опаковки и тегло.
  Опаковъчен лист (Packing list) е съпътстващ фактурата документ, с подробна и детайлна информация за натоварената стока – общо и поотделно в транспортна опаковка – количество, тегло бруто и нето, обем, номерация, маркировка.
  Сертификати за качество, количество и произход на стоките(Certificates quality, quantity, origin) са обичайни документи съпътстващи износа. Първият се издава от производителя, вторият потвърждава опаковъчния лист, а третият се издава и заверява от БТПП.
  Анализни, здравни и технически сертификати и спесификации, издадени или заверени от оторизирани лаборатории и организации – документите доказват годност, безвредност и параметри покриващи изисквания за опазване на околната среда.
  Декларация за превозване на опасни стоки – когато стоките са класифицирани с клас опасност по международната скала ADR (IMO) и UN номерацията на ООН.
  Международната товарителница е тристранен договор между изпращач, превозвач и получател и служи като доказателство по отношение на точност и срочност на доставката в крайния приемателен пункт. В зависимост от вида на транспорта може да бъде морска (Bill of lading), комбинирана (Combine bill of lading), автомобилна (CMR), железопътна (Railway) или въздушна (Air Waybill). Документ, който в пълен обем носи информацията от фактурата (без цени и стойност), както и подробна информация за превозното средство, маркировка, отправно и получаващо пристанище (място), информация за превозвача, агента, условия на плащане на навлото. В случаите на морски транспорт коносамента (B/L) представлява ценна книга, издавана в трипликат и само приносителят на трите оригинала може да получи стоката.
  Фитосанитарен или ветеринарен сертификат – изискват се в зависимост от спецификата на стоката, когато се касае до опазване живота и здравето на хората, животните и растенията и заради растителния или животински произход на изнасяните продукти.
  Сертификат за движение на стоките EUR 1 – попълва се на защитена бланка и се отнася за стоки, произведени в ЕС. Удостоверяването на този преференциален произход на стоките е важен при изчисляването на вносните мита, които ще плати получателя. Сертификатът се попълва от изпращача върху стандартен формуляр и се предоставя на митническите служби за заверка. Сертификатът за движение EUR 1 е валиден за превоз на стоки както в ЕС, така и до редица арабски държави – Египет, Алжир, Израел, Йордания, Ливан, Мароко, Палестина, Сирия, Тунис.
  ТИР карнет за превоз с автомобили или сухопътни контейнери. Издава се по силата на международна конвенция ТИР и представлява гаранционен документ за транзитиране на стоки при обезпечаване на митнически вземания до размер на 50 000 шатски долара. За България оторизиран издател е AEBTRI, член на IRU.
  Удостоверение за износ от съответен за целта държавен орган – при квоти и лицензионни сделки на стоки с възможна двойна употреба, препарати за растителна защита, лекарства, опасни химически вещества, застрашени видове на дивата флора и фауна, семена за посев, необработен дървен материал, прекурсори на наркотични вещества и др.
  Застрахователна полица – в зависимост от паритета на доставка, определен от INKOTERMS се разпределят и отговорностите по поемане на риска. Когато разходите до крайната дестинация са за сметка на износителя, то и застраховането е негово задължение.
  Заверки на документите в Консулски отдел на МВнР или от чужди посолства. Много често при износ за трети страни се изискват преводи, легализация и заверка на деклариращи текстове. Това се извършва по установен ред и срокове при заплащане на съответни такси.
  Пълното, правилно и вярно попълване на представяните документи за износ са гаранция за безпрепятствено доставяне, безпроблемно разплащане и е белег за лоялно партньорство и конкурентноспособност на основата, на които могат да се изградят дългосрочни и ползотворни търговски взаимоотношения.
   
  04.09.14
 7. UraGun

  UraGun Активный участник

  Регистрация:
  01.09.14
  Сообщения:
  667
  Адрес:
  Варна
  Во, спасибо, это уже конкретика. Половина этого списка в моё случае конечно не понадобится, но как показывает опыт других держав и коррупция в таможне, с которой мне приходилось бороться, когда оформляешься сам - в ход идут все подходящие к колёсам палки :) Осталось выбрать оптимальный способ оплаты товара.
   
  04.09.14
 8. olga_sudakova

  olga_sudakova Участник

  Регистрация:
  18.05.14
  Сообщения:
  68
  Адрес:
  София
  Заключается договор между вашим ЕООД и русской фирмой, оплата по банку.

  На основе инвойса.

  Если вопросов больше нет, то разрешите откланяться!
   
  04.09.14
 9. UraGun

  UraGun Активный участник

  Регистрация:
  01.09.14
  Сообщения:
  667
  Адрес:
  Варна
  Другие варианты есть ? Без договора ?
   
  05.09.14
 10. Ели

  Ели Постоянный участник

  Регистрация:
  30.11.10
  Сообщения:
  3.070
  Адрес:
  София, Болгария
  Идете на Митницу и занимаетесь сами. Первый блин будет таким большим-большим комом, а там научитесь.
  Заполнение кое-каких документов у посредников стоит несколько левов. Не обеднеете.
  Оплата по банку.

  Без договора - опрата только по инвойсу.
  Если хотите продавать незаконно, то не получится. Система Митницы напрямую связана с НАП.
   
  05.09.14
 11. olga_sudakova

  olga_sudakova Участник

  Регистрация:
  18.05.14
  Сообщения:
  68
  Адрес:
  София
  Да, если товар проходит через митницу, полученная вами сумма за товар не останется без внимания в любом случае, перечислена она вам по банку, или наличкой через систему платежей - мани грам или подобные.
   
  05.09.14
 12. UraGun

  UraGun Активный участник

  Регистрация:
  01.09.14
  Сообщения:
  667
  Адрес:
  Варна
  Как писал выше, работать собираюсь ТОЛЬКО по белому. Вопрос в выборе наименее затратного по времени и средствам варианта оплаты/отгрузки из законных. К тому-же немаловажно, чтобы этот вариант легко поддавался автоматизации. У меня есть интернет-магазин, я дописал к нему скрипт, который автоматически отсылает потенциальному клиенту счёт к оплате. Клиент сам заполняет для этого небольшую форму. Могу переписать его как мне нужно и генерировать любой документ. До того момента, пока клиент не оплатил выписанный счёт, я не должен тратить на эту сделку времени вообще. После оплаты - уже можно, но тоже минимально. Это основная концепция. Склоняюсь по доставке в сторону экспресс-перевозчиков. Сейчас анализирую какие из них наиболее оптимальны по цене/качеству услуг и в Болгарии и в России. Говорят с DHL и EMS в России есть сложности, не жалуют там эти системы ? Значит нужно найти такую, возможно даже почтовую систему, отправления по которой попадали бы в Почту России. Её вроде бы сейчас хвалят. Подозреваю, что это может быть вообще отправка Почтой Болгарии ? Если кто в курсе, подскажите по реальным срокам доставки и расценкам для этого или подобных вариантов.
   
  05.09.14
 13. Ели

  Ели Постоянный участник

  Регистрация:
  30.11.10
  Сообщения:
  3.070
  Адрес:
  София, Болгария
  Посмотрите български пощи.
  Они доставляют посылки везде и достаточно быстро. Моя приятельница использует их уже год 3. У нее доставки по всему миру.
   
  05.09.14
 14. UraGun

  UraGun Активный участник

  Регистрация:
  01.09.14
  Сообщения:
  667
  Адрес:
  Варна
  Много благодаря :) Может у кого ещё есть какие сображения ? Может кто сравнивал цены/сроки по различным службам доставки ? Или кому попадались статьи, обзоры по этому поводу ?
   
  05.09.14
 15. olga_sudakova

  olga_sudakova Участник

  Регистрация:
  18.05.14
  Сообщения:
  68
  Адрес:
  София
  С DHL в большие города России - быстро, но очень дорого - 1 письмо около 30-40 евро. С болгарскими почтами - дешев0, но долго. Одно письмо до Санкт -Петрбурга шло больше месяца.

  bgpost.bg/files/custom/Pricelist/Ceni_EMS_01012008.pdf

  bgpost.bg/?cid=47
   
  05.09.14
 16. СолОМон

  СолОМон Постоянный участник

  Регистрация:
  22.02.12
  Сообщения:
  4.832
  Адрес:
  Балчик
  С Болгарскими почтами-быстро,НО как только попадает в Россию-труба...:(.
   
  05.09.14
 17. UraGun

  UraGun Активный участник

  Регистрация:
  01.09.14
  Сообщения:
  667
  Адрес:
  Варна
  Возможно кто-то сможет подсказать толкового юриста-производственника, с которым можно детально проговорить цепочку деятельности ЕООД - "Растаможка радиокомпонентов из Китая-сертификация производства радиоэлектронных изделий, лицензирование этой деятельности-затаможка при отгрузке в Россию". Желательно русскоговорящего, или русскопонимающего. Возможно производство микропроцессорной электроники подпадает под какие-либо болгарские гос программы перспективного развития, как высокотехнологичное производство, и имеет какие-то налоговые льготы, поощрения, гранты и т. д ? Куда следует обратиться к примеру в Варне ? Возможно какие-то гос органы могут предоставить консультацию по этому вопросу, например ответом на мой письменный информационный запрос ?
   
  17.09.14
 18. manurhin

  manurhin Активный участник

  Регистрация:
  15.09.14
  Сообщения:
  254
  Адрес:
  Пловдив
  Здравствуйте, с 29.09.2014 по 04.10.2014 будет Пловдивская техническая выставка, думаю что найдете партнеры, я тоже поеду и буду рад знакомство.

  fair.bg/bg/events/Esen2014.htm
   
  27.09.14
 19. UraGun

  UraGun Активный участник

  Регистрация:
  01.09.14
  Сообщения:
  667
  Адрес:
  Варна
  Спасибо, но не поеду. Много раз ездил по выставкам, эффективность такой деятельности крайне низка. Разве что для развлечения. Вся информация по производителям и поставщикам доступна в Интернет. Компании же участвующие в выставках, относят затраты на участие в этих мероприятиях (а они часто весьма значительны) на стоимость конечной продукции. Причем эффективность выставки в качестве инструмента рекламы весьма низкая в соотношении к затраченным на одного получившего информацию клиента. Мне думается, что выставки это актуально для людей искусства, и то вопрос спорный, Интернет опять же более эффективен. Выбор поставщиков сырья или компонентов на малых объёмах закупки не критичен, а на более-менее серъёзных - непременно приводит к необходимости закупаться напрямую в Китае, минуя местных посредников. Потому тратить время и средства на посещение выставок пока не буду. На за приглашение спасибо.
   
  27.09.14
Загрузка...